رتبه نخست ایران در تولید ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت در خاورمیانه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

رتبه نخست ایران در تولید ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت در خاورمیانه

شرکت توانیر حمایت خود را از شرکت‌های فنی و مهندسی ایران جهت حضور در بازارهای صادراتی اعلام کرده و بر این اساس متخصصان ایرانی در دو زمینه ساخت و تعمیرات ترانسفورماتورها حرف اول را در خاورمیانه می‌زنند.