کشف روش اندازه‌گیری انرژی بیت‌های کوانتومی ۰۳ آبان ۱۳۹۹

کشف روش اندازه‌گیری انرژی بیت‌های کوانتومی

«این کار باعث می‌شود به استفاده از کوانتوم نزدیک‌تر شویم و در آینده بتوانیم با استفاده از کامپیوترهای کوانتومی از نظر تجاری ارزش‌آفرینی کنیم.»