فناوری‌های برافکن در صنعت نفت آینده ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

فناوری‌های برافکن در صنعت نفت آینده

پاسخ به این سوال که فناوری برافکن بعدی در صنعت انرژی چه خواهد بود، آسان نیست. ممکن است فناوری برافکن بعدی در حوزه زغال سنگ باشد و امکان تبدیل آن به سوخت مایع (که هم اکنون نیز این موضوع در دنیا مطرح است) یا سوخت پاک وجود دارد.