طوفان دوریان باعث بحران بنزین در فلوریدا می شود 10 شهریور 1398

طوفان دوریان باعث بحران بنزین در فلوریدا می شود

طوفان دوریان به سرعت به ساحل فلوریدا نزدیک می شود و مردم را برای تامین سوخت و جمع آوری آذوقه به زحمت می‌اندازد.