حذف فلزات سنگین از محیط زیست با پسماند لامپ‌های ال ای دی 13 تیر 1399

حذف فلزات سنگین از محیط زیست با پسماند لامپ‌های ال ای دی

به همت پژوهشگران دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه، طرح بازیافت پسماند لامپ های ال ای دی و بازیابی فلزات سنگین موجود در آنها محقق و روش نوینی برای حذف فلزات سمی از محیط زیست ارائه شد.