۳.۵ میلیارد دلار برای جمع‌آوری فلرهای نفتی در خوزستان نیاز است 02 مهر 1398

۳.۵ میلیارد دلار برای جمع‌آوری فلرهای نفتی در خوزستان نیاز است

استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت تامین خوراک مورد نیاز مجتمع های پتروشیمی در خوزستان، گفت‌: بخش قابل توجهی از این تامین خوراک می تواند از طریق جمع‌آوری فلرهای نفتی باشد که به ۳.۵ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد.