کسب عنوان نخست شرکت پالایش نفت تهران در حوزه محیط زیست ۰۹ آذر ۱۳۹۹

کسب عنوان نخست شرکت پالایش نفت تهران در حوزه محیط زیست

همچنین این شرکت با استفاده از خدمات مشاور دانشگاهی نسبت به حفر چاه‌های گمانه و انجام مطالعات لرزه نگاری برای پایش میزان آلودگی آب‌های زیر زمینی و دیگر اقدامات بنیادین توانست عنوان نخست پالایشگاه‌های کشور را در حوزه محیط زیست از آن خود سازد.

تاثیر مدیریت پایدار جنگل‌های شمال بر محیط زیست ۰۳ خرداد ۱۳۹۹

تاثیر مدیریت پایدار جنگل‌های شمال بر محیط زیست

جنگل‌ها در طول زمان، پناهگاه، منابع غذای مواد ساختمانی و مواد اولیه‌ صنایع را برای مردم تهیه کرده‌اند، در سطح اساسی‌تر، جنگل‌ها خدمات اکوسیستم و زندگی روی کره‌ زمین را حفظ می‌کنند که نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی و تامین قسمتی از نیازهای گروه‌های انسانی برخوردار بوده و دارای جایگاه خاصی است که در توسعه اقتصادی–اجتماعی هر منطقه نقش بسزایی دارد.