ضرورت مدیریت مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر 24 خرداد 1399

ضرورت مدیریت مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیرکل محیط زیست با اشاره به ضرورت فرهنگسازی موضوع‌های محیط زیستی بر لزوم آموزش‌های شهروندی با محوریت مدیریت مصرف منابع انرژی و آب تاکید کرد.