سهمیه‌بندی سوخت در طرح «وان» مطرح نیست؟ ۰۵ آبان ۱۳۹۹

سهمیه‌بندی سوخت در طرح «وان» مطرح نیست؟

یک فرد چون در مناطق سردسیر زندگی می‌کند سهم گاز بیشتری مصرف می‌کند و در مناطق گرمسیر از برق بیشتری مصرف می‌کند و میزان مصرف انرژی، به خود فرد بستگی دارد. همچنین فرد می‌تواند با صرفه جویی، عایدی داشته باشد زیرا انرژی در طرح مذکور قابل خرید و فروش است. این طرح در کارت بانکی افراد تجمیع می‌شود و پرداخت‌ها با یک کارت صورت می‌گیرد و با تلفن نیز قابل پرداخت است.

خط لوله اسلامی نیازمند دیپلماسی انرژی است ۲۰ مهر ۱۳۹۹

خط لوله اسلامی نیازمند دیپلماسی انرژی است

می‌توانیم ایران را به هاب انرژی تبدیل کنیم و خط لوله‌ها را تقویت کنیم و در این راستا خط لوله‌های نفت و گاز عراق و کویت را به ناحیه بیرون از خلیج فارس انتقال دهیم. همچنین می‌توانیم گاز قطر را دریافت کنیم و از خطوط لوله خودمان از طریق پاکستان به هند برسانیم.