افت تولید نفت خام آمریکا در ماه دسامبر 13 اسفند 1397

افت تولید نفت خام آمریکا در ماه دسامبر

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در آخرین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که تولید نفت خام آمریکا، در ماه دسامبر با اندکی کاهش به ۱۱.۸۵ میلیون بشکه در روز رسید که این اولین افت آن از ماه می تاکنون است.