فروش نفت ایران به کسی ارتباط ندارد 28 اردیبهشت 1399
ربیعی سخنگوی دولت گفت

فروش نفت ایران به کسی ارتباط ندارد

سخنگوی دولت با بیان این که تبادلات تجاری ایران و ونزوئلا به عنوان دو کشور مستقل در دنیا به کسی ارتباط ندارد، گفت: ما دست روی دست نمی گذاریم و نفت خود را می فروشیم.