سیلاب همچنان پایین دست کرخه را تهدید می‌کند 01 مهر 1398

سیلاب همچنان پایین دست کرخه را تهدید می‌کند

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان نسبت به کم بودن تاب‌آوری رودخانه کرخه در مقابل سیلاب هشدار داد و گفت: رودخانه کرخه همچنان توان عبوردهی جریان‌های عادی را ندارد و در صورت اجرا نشدن کانال سیلاب‌بر، ممکن است بخش هایی از این حوضه در زمان سیلاب، با مشکل روبه‌رو شود.