نصب مدیرکل آموزش، برنامه‎ریزی نیروی انسانی و تحول اداری وزارت نفت 12 اسفند 1397

نصب مدیرکل آموزش، برنامه‎ریزی نیروی انسانی و تحول اداری وزارت نفت

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت در حکمی، حسین فهیمی‎تبار را به عنوان مدیرکل آموزش، برنامه‎ریزی نیروی انسانی و تحول اداری این معاونت منصوب کرد.