توزیع روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر فراورده از طریق جایگاه‌های سوخت 01 مهر 1398

توزیع روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر فراورده از طریق جایگاه‌های سوخت

مدیرعامل شرکت‌ نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش برگزاری نمایشگاه های تخصصی در ارائه آخرین دستاوردهای این حوزه و به روز شدن استاندارد جایگاه های سوخت گفت: روزانه رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون لیتر فراورده از طریق جایگاه های سوخت در سطح کشور توزیع می‌شود.