چالش نبود کارت سوخت برای مصرف‌کنندگان فراورده های نفتی 31 خرداد 1399

چالش نبود کارت سوخت برای مصرف‌کنندگان فراورده های نفتی

اکنون اکثر کارت‌های سوخت گازوئیل جایگاه جمع آوری شده‌اند و اگر کسی هم سهمیه یارانه‌ای و هم سهمیه آزاد کارت خود را استفاده کرده باشد و بخواهد از کارت جایگاه به نرخ آزاد سوخت‌گیری کند با مشکل مواجه می‌شود و حتی خودرو بدون سوخت می‌ماند.