احداث تک منظوره CNG و دو منظوره(CNG- بنزین) توسط بخش خصوصی(فاز اول) ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
فراخوان احداث جایگاه ها

احداث تک منظوره CNG و دو منظوره(CNG- بنزین) توسط بخش خصوصی(فاز اول)

به گزارش نبض انرژی، فراخوان احداث جایگاه های تک منظوره CNG و دو منظوره(CNG- بنزین) توسط بخش خصوصی(فاز اول) منطقه زاهدان به شرح ذیل اعلام شد: