بورس میزبان ۷۰ هزار تن نفت و فرآورده‌های نفتی ۲۰ آبان ۱۳۹۸

بورس میزبان ۷۰ هزار تن نفت و فرآورده‌های نفتی

امروز ۷۰ هزار تن نفت سفید و انواع فرآورده نفتی صادراتی شامل ۱۰ هزار تن برش سنگین، ۲۰ هزار تن گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس و ۲۰ هزار تن گاز مایع پالایش نفت آبادان و ۲۰ هزار تن نفت سفید در بورس انرژی عرضه می شود.

همدان موفق به ساخت پمپ تخلیه فرآورده نفتی ضدانفجار شد ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

همدان موفق به ساخت پمپ تخلیه فرآورده نفتی ضدانفجار شد

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه همدان از ساخت پمپ تخلیه فرآورده نفتی ضدانفجار (explosion proof) توسط واحد فنی - مهندسی این منطقه خبر داد.