تولید انرژی تجدیدپذیر با فتوسنتز 20 اردیبهشت 1399

تولید انرژی تجدیدپذیر با فتوسنتز

بنابر اعتقاد دانشمندان اگر اين عمليات در ابعاد و حجم بالا انجام شود انرژي حاصل از فتوسنتز مصنوعي علاوه بر توليد انرژي تجديدپذير قادر است گامي بلند در كاهش سرعت تغييرات آب و هوائي بردارد.