تهدید منابع آبی یزد با فاضلاب های صنعتی 19 خرداد 1399

تهدید منابع آبی یزد با فاضلاب های صنعتی

مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به این که مهم‌ترین معضل زیست محیطی موجود در استان عدم رعایت موازین بهداشتی از جانب تعدادی از کارخانجات و بعضی از نواحی صنعتی است، گفت: فاضلاب‌های صنعتی، مهم‌ترین عامل تهدیدکننده منابع آبی یزد است.

نجات محیط‌زیست از آلودگی‌های صنعتی با ساخت پکیج‌های تصفیه فاضلاب 17 خرداد 1399

نجات محیط‌زیست از آلودگی‌های صنعتی با ساخت پکیج‌های تصفیه فاضلاب

رئیس مركز تحقيقات آب و محيط‌زيست دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر با توجه به آلودگی بالای فاضلاب‌های صنعتی عنوان کرد که برای کمک حال محیط‌زیست ساخت پکیج‌های تصفیه فاضلاب را در دستور کار و در مرحله اجرا داریم.