عاری بودن فاضلاب خام تهران از کرونا ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

عاری بودن فاضلاب خام تهران از کرونا

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران گفت: طبق قرارداد منعقد شده با دانشگاه بقیة‌الله و تحقیقات صورت گرفته توسط این دانشگاه دریافتیم که نه تنها آب شرب بلکه فاضلاب خام تهران نیز عاری از ویروس کرونا است.