نجات محیط‌زیست از آلودگی‌های صنعتی با ساخت پکیج‌های تصفیه فاضلاب 17 خرداد 1399

نجات محیط‌زیست از آلودگی‌های صنعتی با ساخت پکیج‌های تصفیه فاضلاب

رئیس مركز تحقيقات آب و محيط‌زيست دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر با توجه به آلودگی بالای فاضلاب‌های صنعتی عنوان کرد که برای کمک حال محیط‌زیست ساخت پکیج‌های تصفیه فاضلاب را در دستور کار و در مرحله اجرا داریم.