عملیاتی شدن اولین جکت طرح توسعه فاز ۱۱ کلید خورد 15 اردیبهشت 1399
با استفاده از نیروهای بومی

عملیاتی شدن اولین جکت طرح توسعه فاز ۱۱ کلید خورد

اولین جکت طرح توسعه فاز ۱۱ با وزن حدود ۲۲۰۰ تن و با نصب تمام تجهیزات، در مجموع تبدیل به یک ابرسازه حدود 3700 تنی ، توسط مهندسان ایرانی عملیاتی خواهد شد.