مشکل آب آشامیدنی مردم منطقه غیزانیه اهواز همچنان رفع نشد ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

مشکل آب آشامیدنی مردم منطقه غیزانیه اهواز همچنان رفع نشد

روحانی دستور داد حل مشکل آب غیزانیه به صورت مستمر از سوی وزیر پیگیری شود