صادرات غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی یافته است 20 مهر 1398

صادرات غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی یافته است

رئیس هیات رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ایران و آلمان گفت که حجم صادرات غیرنفتی ایران به طور قابل توجهی افزایش یافته و به تبع آن، ارز وارد کشور می شود.