جلسه غیر علنی مجلس درباره طرح روحانی 26 مرداد 1399

جلسه غیر علنی مجلس درباره طرح روحانی

قرار است قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی هم گزارشی به نمایندگان در این باره ارائه کند.