جلسه غیر علنی مجلس درباره طرح روحانی ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

جلسه غیر علنی مجلس درباره طرح روحانی

قرار است قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی هم گزارشی به نمایندگان در این باره ارائه کند.