تحویل سوخت سی.ان.جی به خودروهای گازسوز غیرمجاز ممنوع می شود 14 تیر 1399
با اجرای طرح هوشمندسازی جایگاه‌های سی.ان.جی انجام می‌شود؛

تحویل سوخت سی.ان.جی به خودروهای گازسوز غیرمجاز ممنوع می شود

به گفته سرپرست مدیریت طرح‌های سی.ان.جی با اجرای هوشمندسازی جایگاه‌ها تا پایان امسال، تحویل سوخت سی.ان.جی به خودروهایی که به صورت غیرمجاز گازسوز شده‌اند،‌ با ممنوعیت رو به رو می‌شود.