احتمال خروج غول نفتی آمریکایی از ونزوئلا ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

احتمال خروج غول نفتی آمریکایی از ونزوئلا

به نظر می‌رسد شرکت شورون در حال چیدن مقدمات ترک ونزوئلا در صورت عدم تمدید معافیت از سوی دولت آمریکا برای ادامه فعالیت در این کشور آمریکای جنوبی است.