نجات نفت آمریکا از ورشکستگی 25 خرداد 1399

نجات نفت آمریکا از ورشکستگی

بسیاری از شرکت‌های شیل آمریکا در چند سال گذشته با استقراض پول و حفاری چاه‌های جدید که آمریکا را به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل کرد، گذران کردند.