شتاب گرفتن پروژه‌های هوشمندسازی صنعت برق 01 مرداد 1399

شتاب گرفتن پروژه‌های هوشمندسازی صنعت برق

معاون هماهنگی توزیع شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از افتتاح تعدادی از طرح‌ها و پیشرفت ۳۰ تا ۹۰ درصدی برنامه‌های این بخش خبر داد و گفت: امضای تفاهم‌نامه با انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران، موجب شتاب بخشیدن به برنامه‌های هوشمندسازی در صنعت برق خواهدشد.

نصب پانصد هزار کنتور هوشمند برای مشترکان بزرگ 04 تیر 1399
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر:

نصب پانصد هزار کنتور هوشمند برای مشترکان بزرگ

معاون هماهنگی توزیع شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: پانصد هزار کنتور هوشمند برای مشترکان بزرگ نصب شده است .