۳هزار میلیاردتومان از اموال بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شد 08 تیر 1399
سخنگوی قوه قضاییه:

۳هزار میلیاردتومان از اموال بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آثار دوره تحول دستگاه قضا، از اقبال گسترده مردم از عملکرد این دستگاه در سال ۹۸ در مقایسه با سال‌های گذشته خبر داد.