ژاپن برای عراقی ها پالایشگاه نفت می سازد 14 مهر 1399
بزرگترین پروژه آژانس همکاری بین الملل ژاپن در غرب آسیا

ژاپن برای عراقی ها پالایشگاه نفت می سازد

هزینه این پروژه که در بصره در جنوب عراق اجرا می‌شود، توسط یک وام کم بهره از طرف آژانس همکاری بین الملل ژاپن تامین خواهد شد. این قرارداد یکی از بزرگترین پروژه‌های این آژانس در خاورمیانه است.