پیشرفت در ساخت بزرگترین تاسیسات ذخیره سازی نفت در خاورمیانه 31 خرداد 1399

پیشرفت در ساخت بزرگترین تاسیسات ذخیره سازی نفت در خاورمیانه

طرح بلندپروازانه عمان برای ساخت بزرگترین تاسیسات ذخیره سازی نفت در خاورمیانه با گذشت هفت سال از زمان اعلام آن سرانجام در حال پیشرفت است.