انفعال ایران در حوزه صادرات گاز ره به کجا می برد؟! 28 اردیبهشت 1399

انفعال ایران در حوزه صادرات گاز ره به کجا می برد؟!

کارشناسان معتقدند در شرکت ملی گاز و امور بین‌الملل این شرکت، انفعال عجیبی را شاهد هستیم که تداوم آن ضامن منافع ترکیه و آمریکا در منطقه است.