پتروشیمی هگمتانه نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد ۱۳ مهر ۱۳۹۸

پتروشیمی هگمتانه نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد

مدیرطرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به آخرین وضعیت پتروشیمی هگمتانه همدان گفت: در نیمه اول سال آینده بخش نخست این مجتمع پتروشیمیایی به بهره برداری می رسد.