پتروشیمی هگمتانه نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد 13 مهر 1398

پتروشیمی هگمتانه نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد

مدیرطرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به آخرین وضعیت پتروشیمی هگمتانه همدان گفت: در نیمه اول سال آینده بخش نخست این مجتمع پتروشیمیایی به بهره برداری می رسد.