۹۱۶ رشته انشعاب غیرمجاز آب در غرب استان تهران اصلاح شد 18 آبان 1398

۹۱۶ رشته انشعاب غیرمجاز آب در غرب استان تهران اصلاح شد

معاون درآمد و امور مشترکین آبفای شهرها و شهرک‌های غرب تهران گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۹۱۶ رشته انشعاب غیرمجاز در غرب این استان شناسایی و به انشعاب مجاز تبدیل شد.