شیوه تشویقی استفاده از فناوری‌های کاهنده مصرف آب مشخص شد 03 آذر 1398

شیوه تشویقی استفاده از فناوری‌های کاهنده مصرف آب مشخص شد

دستورالعمل اجرایی "کمیته مدیریت مصرف آب شرب" برای توسعه اقدام های بهینه‌سازی مصرف آب در بخش آب شرب و در چارچوب حمایت از فناوری‌های کاهنده مصرف آب همراه با ایجاد شیوه انگیزشی برای ترغیب آحاد جامعه به استفاده از فناوری‌های روز کاهنده‌ مصرف ابلاغ شد.