حمایت از جایگاهداران با اهداء محموله های سوخت 20 اردیبهشت 1399
عضو کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد داد:

حمایت از جایگاهداران با اهداء محموله های سوخت

عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی تاکید کرد: وضعیت پیش آمده ایجاب می‌کند دولت برای حمایت از جایگاه‌داران سوخت نیز برنامه داشته باشد و این کمک می‌تواند از طرق مختلفی انجام شود.

نرخ کارمزد جایگاهداران افزایش یابد 16 اردیبهشت 1399
عضو شورایعالی انرژی مجلس خواستار شد

نرخ کارمزد جایگاهداران افزایش یابد

عضو ناظرِ مجلس شورای اسلامی در شورای عالی انرژی گفت: با توجه به کاهش مصرف بنزین باید نرخ کارمزد جایگاه داران سوخت افزایش پیدا کند و تصمیماتی که دولت برای کمک به کارگران گرفته باید این کمک‌ها را به جایگاه داران سوخت هم تسری دهند.

دولت در تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه پالایشگاه‌ها تعلل کرد 02 آذر 1398

دولت در تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه پالایشگاه‌ها تعلل کرد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بعد از اینکه قانون توسعه پالایشگاه‌ها را در مجلس تصویب کردیم، وزارت نفت دو ماه فرصت داشت آیین‌نامه اجرایی این طرح را بنویسد. متاسفانه اما هنوز این آیین‌نامه اجرایی به تصویب دولت نرسیده و در این زمینه تعلل صورت گرفته است.