۹ حلقه چاه غیرمجاز در تهران مسدود شد ۰۲ مهر ۱۳۹۸

۹ حلقه چاه غیرمجاز در تهران مسدود شد

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: طی یک هفته گذشته با انسداد ۹ حلقه چاه غیر مجاز از برداشت سالانه حدود ۱۴۸ هزار متر مکعب آب جلوگیری شد.

14 حلقه چاه غیرمجاز در تهران بسته شد ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

14 حلقه چاه غیرمجاز در تهران بسته شد

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: طی دو هفته گذشته با انسداد 14 حلقه چاه غیرمجاز از برداشت سالانه بیش از 194 هزار متر مکعب آب جلوگیری شد.