۹ حلقه چاه غیرمجاز در تهران مسدود شد 02 مهر 1398

۹ حلقه چاه غیرمجاز در تهران مسدود شد

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: طی یک هفته گذشته با انسداد ۹ حلقه چاه غیر مجاز از برداشت سالانه حدود ۱۴۸ هزار متر مکعب آب جلوگیری شد.

14 حلقه چاه غیرمجاز در تهران بسته شد 15 اسفند 1397

14 حلقه چاه غیرمجاز در تهران بسته شد

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: طی دو هفته گذشته با انسداد 14 حلقه چاه غیرمجاز از برداشت سالانه بیش از 194 هزار متر مکعب آب جلوگیری شد.