گازرسانی به بیش از ۹۰ درصد استان قم 26 خرداد 1399

گازرسانی به بیش از ۹۰ درصد استان قم

مدیرعامل شرکت گاز استان قم اظهار کرد: هم‌اکنون بیش از ۹۹.۵ درصد از مناطق شهری و 92.5 درصد از مناطق روستایی استان قم گازرسانی شده است.