چرا هنوز «برجام» عامل بازدارنده هدف اصلی ترامپ است 12 آبان 1399
یادداشت دکتر مهدی صادقی در روزنامه کار و کارگر 11 آبان 1399؛

چرا هنوز «برجام» عامل بازدارنده هدف اصلی ترامپ است

اگر ایران در شرایط کنونی با وضع فعلی داخلی و خارجی به ذیل فصل هفتم برگردد، خطر جنگ و حمله جدی‌تر از قبل است. این در حالی است که مسائل اقتصادی کنونی نیز چیزی از یک جنگ تمام عیار کمتر نیست.

یادداشت سردبیر نبض انرژی 27 مهر 1399

یادداشت سردبیر نبض انرژی

، ” دکتر مهدی صادقی- ( دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران) ، کارشناس و پژوهشگر در حوزه های: علوم سیاسی – روابط بین الملل – مطالعات منطقه ای – مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی – حوزه انرژی – سردبیر نبض انرژی “

گزارش سردبیر نبض انرژی 16 مهر 1399

گزارش سردبیر نبض انرژی

دکتر مهدی صادقی- ( دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران) ، کارشناس و پژوهشگر در حوزه های: علوم سیاسی - روابط بین الملل - مطالعات منطقه ای - مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی - حوزه انرژی - سردبیر نبض انرژی