علت تاخیر در اتمام فاز‌های پارس جنوبی مشخص شد/ این بار نوبت به منشی‌های پروازی رسید! 18 آذر 1399

علت تاخیر در اتمام فاز‌های پارس جنوبی مشخص شد/ این بار نوبت به منشی‌های پروازی رسید!

در ساخت و بهره برداری از فاز‌های پارس جنوبی هزینه‌های نامتعارفی از جمله استخدام منشی‌ها و تلفنچی‌های پروازی دیده می‌شود.