توسعه صادرات «صنایع آب و برق» در گرو کاهش ریسکِ تجاری است 11 آذر 1399

توسعه صادرات «صنایع آب و برق» در گرو کاهش ریسکِ تجاری است

گلشن نقش «شرکت ساتکاب» در این میان را مؤثر دانست و گفت: نقش حمایتی شرکت ساتکاب از شرکت‌های خصوصی، دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران در بازارهای خارجی، باعث می‌شود؛ خدمات و محصولات در حوزه صنایع آب و برق، با پشتوانه استقبال خوب دولتی و مردمی کشورهای دیگر، جایگاه قوی‌تر و ماندگارتری را پیدا کنند.