جلیلی: سال ۹۲ به پشت خیمه دشمن رسیده بودیم، گفتند خزانه خالی است 17 آذر 1399

جلیلی: سال ۹۲ به پشت خیمه دشمن رسیده بودیم، گفتند خزانه خالی است

عضو شورای‌عال امنیت ملّی با بیان اینکه در دوران تصویب برجام، صادرات ایران به ۲۸ کشور اتحادیه اروپا نصف صادرات ایران به افغانستان بود، گفت: بنابراین فرصت‌ها را باید در این منطقه و سایر نقاط جهان جست نه اینکه دوگانه دروغین مذاکره با آمریکا یا عدم مذاکره را مطرح کرد.