50 هزار خانوار عشایری از انرژی های تجدیدپذیر بهره مند می شوند 25 خرداد 1399
تا پایان سال ۱۴۰۰ محقق می‌شود

50 هزار خانوار عشایری از انرژی های تجدیدپذیر بهره مند می شوند

رییس سازمان امور عشایر کشور گفت: ۲۵ هزار خانوار از نعمت انرژی خورشیدی برخوردارند و با توافقی که با وزارت نیرو داریم، قرار است ۲۵ هزار خانوار دیگر طی امسال از انرژی خورشیدی بهره‌مند شوند و تا پایان سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ هزار خانوار عشایری برسد.

۵۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی در خراسان جنوبی اختصاص یافت 16 مهر 1398

۵۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی در خراسان جنوبی اختصاص یافت

وزیر نیرو گفت: موافقت‌نامه تکمیل مجتمع‌های آبرسانی خراسان جنوبی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان امضا شد که گام مهمی در افزایش جمعیت برخوردار از آب پایدار است.

از سال 92 تاکنون در هر هفته به 30 روستا آب‌رسانی شده است/ برق رسانی به عشایر از طریق فناوری‌های نوین در دستور کار دولت 04 شهریور 1398

از سال 92 تاکنون در هر هفته به 30 روستا آب‌رسانی شده است/ برق رسانی به عشایر از طریق فناوری‌های نوین در دستور کار دولت

رئیس جمهور یکسان بودن روستانشین و شهرنشین را از ثمرات انقلاب دانست و با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی، شکاف بین جامعه شهری و روستایی کنار رفت، تصریح کرد: افتخار می کنم که توسعه سریع روستاها از دستاوردهای بزرگ دولت تدبیر و امید است.