صنعت نفت و گاز از تولید داخلی حمایت می‌کند ۰۵ شهریور ۱۳۹۸

صنعت نفت و گاز از تولید داخلی حمایت می‌کند

مدیر کل امور فناوری وزارت نفت گفت: این وزارتخانه برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، شورای حمایتی تشکیل داده و در این راستا خرید تولیدات داخل در حوزه صنعت نفت و گاز در دستور کار است.