مدیریت مازاد عرضه متانول در کشور 20 تیر 1399

مدیریت مازاد عرضه متانول در کشور

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با اجرای طرح‌های پیشران در صنعت پتروشیمی افزون بر تحقق تکمیل زنجیره ارزش، عرضه متانول مازاد نیز در کشور مدیریت می‌شود.