کرونا چه تاثیری بر صادرات پتروشیمی گذاشت؟ 06 خرداد 1399

کرونا چه تاثیری بر صادرات پتروشیمی گذاشت؟

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به اینکه صادرات پتروشیمی ایران از نظر وزنی کاهش نداشته،‌ گفت: شیوع کرونا باعث کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش صادرات محصولات پتروشیمی شده است.