واقعیت افزایش و کاهش قیمت نفت 02 خرداد 1399

واقعیت افزایش و کاهش قیمت نفت

یک کارشناس حوزه بین الملل نفت گفت: عمده تولیدکنندگان نفتی از عربستان تا آمریکا میزان تولید خود را کاهش داده‌اند اما تاثیر این کاهش بر قیمت ها در ماه آتی میلادی خود را نشان می‌دهد.