استفاده شهرداری قدس از مواد ضدعفونی سازگار با محیط زیست 25 خرداد 1399

استفاده شهرداری قدس از مواد ضدعفونی سازگار با محیط زیست

رجبیان رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قدس با اشاره به استفاده سازمان مدیریت پسماند شهرداری قدس از مواد ضدعفونی سازگار با محیط زیست در عملیات ضدعفونی روزانه خودروهای حمل پسماند، گفت: فاز دوم طرح استقرار سطل‌های تفکیک زباله از مبدا در مدارس و ادارات شهرقدس در سال جاری اجرایی خواهد شد.