برق پتروشیمی های منطقه عسلویه تامین کامل می شود ۰۹ تیر ۱۳۹۹

برق پتروشیمی های منطقه عسلویه تامین کامل می شود

نیروگاه برق مبین انرژی خلیج فارس با توجه به نیاز مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با حداکثر ظرفیت یعنی 96 درصد در حال تولید است.